Lau Wai Ming - 劉惠鳴個人網站
姓名 :   電郵地址 :
訊息 :

 

    02nd April 2009 - 11:57:17 PM    
810 : 乜太
我想嗚姐的意思是每天都要從中學習到一些東西,不是多,網友'有感'要注意身體能力,'填滿' 就無精神去追嗚十幾日。


    02nd April 2009 - 10:56:41 AM    
809 : 有感
我也不想白過每一天,我的日程天天都是填滿的,但奈何總達不到自己期待的收穫!不知是否自己的理想太高,但眼高手低;還是瓣數太多,不夠專注去做好一件事?


    02nd April 2009 - 12:40:50 AM    
808 : 無畏
為何嗚嗚在長洲演出的神功戲除了在這網站有報導外 找不到任何其他媒體的通告 真可惜 又奇怪


    01st April 2009 - 07:34:52 PM    
807 : Norman
In 2008, I saw from粵剧曲艺月刋(Nov or Dec Issue)周則鳴 listed Mak Ping Wing (牛榮) 用的行氣補肺藥方: 正花旗參五錢, 麥冬三錢, 正陳皮二錢, 甘草二錢, 南棗三粒, 龍眼肉十粒, 五碗煲至一碗, 每早飲, continue for一年. After that, Mak's voice became good and could sing much better... But one must consult a chinese medical/herbal doctor before adopting the above medicine.


    01st April 2009 - 03:42:57 PM    
806 : Your SoulMate
Life in abundance comes only through Great Love!!!

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX
OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX
OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

    31st March 2009 - 07:59:25 PM    
805 : Norman
狀況:苦
Dear Ming,
Don't worry!! Warren Buffet also drinks Coke everyday for years!! Now he is 79 years old, and he is still quite healthy (and very very wealthy too).


    30th March 2009 - 09:11:19 AM    
804 : So Good
Please note clips od woo's performance in singapore on Youtube


    29th March 2009 - 11:03:06 PM    
803 : 無畏
嗚嗚那天除了與南紅合唱 [十二欄杆十二釵]外 不知道還會唱甚麼曲目呢


    28th March 2009 - 09:37:55 AM    
802 : Mandy
3月28日成報梨園姿彩<粵曲小調星聲陣Encore演唱會>訪問,很多嗚姐的靚靚相,大家不要錯過,快去買來看。


    28th March 2009 - 05:20:47 AM    
801 : Kwan*s Mother
阿嗚同南紅姐在無線電視接受訪問:http//www.Mytv-TVB.com都市閒情
粵劇名伶響「任」曲2009-03-26中午播出.


    28th March 2009 - 01:43:29 AM    
800 : YY
無線訪問有無人知道何時播出?


    26th March 2009 - 03:55:53 PM    
799 : CHARLOTESUNG
今天中午看到阿嗚同南紅姐在無線電視接受訪問.阿嗚很漂亮!


    25th March 2009 - 06:23:17 PM    
798 : ling
(2009-03-30)香港電台第5台戲曲之夜
節 目 時 間 : 2235-0100
節 目 名 稱 : 粵 曲
播 放 曲 目 : 1. 「 九 天 玄 女 之 投 荔 、 火 殉 、 羽 化 登 仙 」 由 劉 惠 鳴 、 李 淑 勤 主 唱

http://www.rthk.org.hk/rthk/radio5/tconight/20090330.html


    23rd March 2009 - 01:32:01 AM    
797 : 無畏
剛剛看完嗚嗚在三山國王廟這幾天演出 感覺她最後一晚已經可以說差不多完全康復 不禁令我放下心頭大石


    23rd March 2009 - 01:03:36 AM    
796 : 詠春
看完嗚姐四天在三山國的演出相當精采,不過總覺嗚姐身體有點兒不舒服,希望明天開始好好休息,以最佳狀態來應付四月初到四月底演出。


    21st March 2009 - 10:47:34 AM    
795 : Ng
何必呢!實在不願意這裡變成吵鬧的平台!其他人會怎麼看?每個人都有言論自由,只要不是攻擊和諉謗,而且這裡也沒有quota!熱熱鬧鬧,開開心心,不是很好嗎?


    21st March 2009 - 12:57:19 AM    
794 : 不屑
算罷啦,大家無謂咁勞氣,我懷疑呢亭人患咗妄想症兼躁狂症,對於呢啲人我已經一早放棄架叻,因為你愈回應佢愈得戚!


    19th March 2009 - 01:52:28 PM    
793 : 给無畏
所谓言语犮自心声,你终于承认这里是你的私人网站了,無恥.


    19th March 2009 - 11:37:51 AM    
792 : 無畏
今天本人放假 及時看到第771段留言 送給部份嗚迷真心真意四句金句 就是[ 不愛留言愛罵人 撩是鬥非確身痕 如此粉絲世間罕 當中嗚迷最傳神] 對話能夠客氣一點 有誰會無緣無故直接反駁對方 我柤信雙方面都需要檢討一下 多謝[771]給多一次機會俾我 又再一次這裡成為我的私人網站 啊欠


    19th March 2009 - 09:51:36 AM    
791 : 给無畏
希望你留多些空间给其他人发表一下他们对woo woo 的关心国家大事,再说这里真的不是你亇人的网站,请求你不要再用厚颜无耻的权威性的字句去否决其他人的言论j收敛一下吧!希望你不要再做这里最令人討厌的woo fans,自我检讨一下啦!多谢合作.


 

[1-19] [20-39] [40-59] [60-79] [80-99] [100-119] [120-139] [140-159] [160-179] [180-199] [200-219] [220-239] [240-259] [260-279] [280-299] [300-319] [320-339] [340-359] [360-379] [380-399] [400-419] [420-439] [440-459] [460-479] [480-499] [500-519] [520-539] [540-559] [560-579] [580-599] [600-619] [620-639] [640-659] [660-679] [680-699] [700-719] [720-739] [740-759] [760-779] [780-799] [800-819] [820-839] [840-859] [860-879] [880-899] [900-919] [920-939] [940-959] [960-979] [980-999] [1000-1019] [1020-1039] [1040-1059] [1060-1079] [1080-1099] [1100-1119] [1120-1139] [1140-1159] [1160-1179] [1180-1199] [1200-1219] [1220-1239] [1240-1259] [1260-1279] [1280-1299] [1300-1319] [1320-1339] [1340-1359] [1360-1379] [1380-1399] [1400-1419] [1420-1439] [1440-1459] [1460-1479] [1480-1499] [1500-1519] [1520-1539] [1540-1559] [1560-1579] [1580-1599] [1600-1619] [1620-1639] [1640-1659] [1660-1679] [1680-1699] [1700-1719] [1720-1739] [1740-1759] [1760-1779] [1780-1799] [1800-1819] [1820-1839] [1840-1859] [1860-1879] [1880-1899] [1900-1919] [1920-1939] [1940-1959] [1960-1979] [1980-1999] [2000-2019] [2020-2039] [2040-2059] [2060-2079] [2080-2099] [2100-2119] [2120-2139] [2140-2159] [2160-2179] [2180-2199] [2200-2219] [2220-2239] [2240-2259] [2260-2279] [2280-2299] [2300-2319] [2320-2339] [2340-2359] [2360-2379] [2380-2399] [2400-2419] [2420-2439] [2440-2459] [2460-2479] [2480-2499] [2500-2519] [2520-2539] [2540-2559] [2560-2579] [2580-2599] [2600-2619] [2620-2639] [2640-2659] [2660-2679] [2680-2699] [2700-2719] [2720-2739] [2740-2759] [2760-2779] [2780-2799] [2800-2819] [2820-2839] [2840-2859] [2860-2879] [2880-2899] [2900-2919] [2920-2939] [2940-2959] [2960-2979] [2980-2999] [3000-3019] [3020-3039] [3040-3059] [3060-3079] [3080-3099] [3100-3119] [3120-3139] [3140-3159] [3160-3179] [3180-3199] [3200-3219] [3220-3239] [3240-3259] [3260-3279] [3280-3299] [3300-3319] [3320-3339] [3340-3359] [3360-3379] [3380-3399] [3400-3419] [3420-3439] [3440-3459] [3460-3479] [3480-3499] [3500-3519] [3520-3539] [3540-3559] [3560-3579] [3580-3599] [3600-3619] [3620-3639] [3640-3659] [3660-3679] [3680-3699] [3700-3719] [3720-3739] [3740-3759] [3760-3779] [3780-3799] [3800-3819] [3820-3839] [3840-3859] [3860-3879] [3880-3899] [3900-3919] [3920-3939] [3940-3959] [3960-3979] [3980-3999] [4000-4019] [4020-4039] [4040-4059] [4060-4079] [4080-4099] [4100-4119] [4120-4139] [4140-4159] [4160-4179] [4180-4199] [4200-4219] [4220-4239] [4240-4259] [4260-4279] [4280-4299] [4300-4319] [4320-4339] [4340-4359] [4360-4379] [4380-4399] [4400-4419] [4420-4439] [4440-4459] [4460-4479] [4480-4499] [4500-4519] [4520-4539] [4540-4559] [4560-4579] [4580-4599] [4600-4619] [4620-4639] [4640-4659] [4660-4679] [4680-4699] [4700-4719] [4720-4739] [4740-4759] [4760-4779] [4780-4799] [4800-4819] [4820-4839] [4840-4859] [4860-4879] [4880-4899] [4900-4919] [4920-4939] [4940-4959] [4960-4979] [4980-4999] [5000-5019] [5020-5039] [5040-5059] [5060-5079] [5080-5099] [5100-5119] [5120-5139] [5140-5159] [5160-5179] [5180-5199] [5200-5219] [5220-5239] [5240-5259] [5260-5279] [5280-5299] [5300-5319] [5320-5339] [5340-5359] [5360-5379] [5380-5399] [5400-5419] [5420-5439] [5440-5459] [5460-5479] [5480-5499] [5500-5519] [5520-5539] [5540-5559] [5560-5579] [5580-5599] [5600-5619] [5620-5639] [5640-5659] [5660-5679] [5680-5699] [5700-5719] [5720-5739] [5740-5759] [5760-5779] [5780-5799] [5800-5819] [5820-5839] [5840-5859] [5860-5879] [5880-5899] [5900-5919] [5920-5939] [5940-5959] [5960-5979] [5980-5999] [6000-6019] [6020-6039] [6040-6059] [6060-6079] [6080-6099] [6100-6119] [6120-6139] [6140-6159] [6160-6179] [6180-6199] [6200-6219] [6220-6239] [6240-6259] [6260-6279] [6280-6299] [6300-6319] [6320-6339] [6340-6359] [6360-6379] [6380-6399] [6400-6419] [6420-6439] [6440-6459] [6460-6479] [6480-6499] [6500-6519] [6520-6539] [6540-6559] [6560-6579] [6580-6599] [6600-6619] [6620-6639] [6640-6659] [6660-6679] [6680-6699] [6700-6719] [6720-6739] [6740-6759] [6760-6779] [6780-6799] [6800-6819] [6820-6839] [6840-6859] [6860-6879] [6880-6899] [6900-6919] [6920-6939] [6940-6959] [6960-6979] [6980-6999] [7000-7019] [7020-7039] [7040-7059] [7060-7079] [7080-7099] [7100-7119] [7120-7139] [7140-7159] [7160-7179] [7180-7199] [7200-7219] [7220-7239] [7240-7259] [7260-7279] [7280-7299] [7300-7319] [7320-7339] [7340-7359] [7360-7379] [7380-7399] [7400-7419] [7420-7439] [7440-7459] [7460-7479] [7480-7499] [7500-7519] [7520-7539] [7540-7559] [7560-7579] [7580-7599] [7600-7619] [7620-7639] [7640-7659] [7660-7679] [7680-7699] [7700-7719] [7720-7739] [7740-7759] [7760-7779]