Lau Wai Ming - 劉惠鳴個人網站
姓名 :   電郵地址 :
訊息 :

 

    11th April 2009 - 10:53:24 AM    
809 : ling
2009年5月8日至12日 鯉魚門 - 神功戲
劉惠鳴 鄧美玲

8日 - 封相 百戰榮歸迎彩鳳
9日 - (日) 花田八喜
9日 - (夜) 帝女花
10日 - 無情寶劍有情天
11日 - 洛神
12日 - 龍鳳爭掛帥


    10th April 2009 - 01:50:11 AM    
808 : 老戲迷
一向綠楊後排的座位都不用購票,小小心意香油錢便可,不過好早好快就滿座架,博唔過,一分錢一分貨,情願比多啲香油錢,都係預訂前排座位較穩陣。
不過我地做忠實粉絲的,都不需理會甚麼戲,山高水遠,都誓死追隨,睇少一個戲都會是損失,所以唔知做邊個戲先。


    10th April 2009 - 12:16:28 AM    
807 : 憶清
請問無畏前輩:“綠楊-----無情 獅吼 ”是日場還是夜埸,應否購票?


    09th April 2009 - 02:27:35 PM    
806 : ling
成報(2009-04-09)南紅欣賞劉惠鳴唱任腔

http://www.singpao.com/NewsArticle.aspx?NewsID=11376&Lang=tc


    09th April 2009 - 02:35:34 AM    
805 : Mandy
4月7日晚散場後,見到嗚姐像是很累,也聽見她表示不舒服。祝願她早日康復!身體健康!如果每一個願望都會實現多好,我的願望是:健康、快樂、幸福、財富和幸運圍繞著嗚姐;不開心、不愉快和病痛則要遠.....離她!


    08th April 2009 - 03:07:15 PM    
804 : AirMail
Please check your EMail! EMail!


    08th April 2009 - 12:37:50 AM    
803 : 無畏
長洲-----花田 雷鳴 九天 洛神 雙仙 紫釵


    07th April 2009 - 06:28:45 PM    
802 : Norman
Very good!! I can see her performance tonight.
Wish today's Ming better than yesterday's...
Forget about those 100 or 10000 (but I wish to be a billionaire!!Haha).


    06th April 2009 - 11:24:12 PM    
801 : yy
是否有人知道長洲的劇目表?


    06th April 2009 - 08:58:08 PM    
800 : 無畏
綠楊-----無情 獅吼 茶果嶺-----雷鳴 龍鳳 獅吼 紫釵 再世 帝女


    06th April 2009 - 02:10:32 PM    
799 : Michelle
慕您風流才華独佔文場/梨園!! Ah Woo, 還是覺得您最好…
真的是很棒! 帥極了!


    04th April 2009 - 11:55:14 PM    
798 : cm
有沒有綠楊/茶果嶺節目表 ?    04th April 2009 - 11:43:34 PM    
797 : 戲迷
鳴姐講得啱,每個人的定位(和標準)都不一樣,他的500分可能是你的不合格,明白這個道理,便不要對別人的要求超越了他的能力,否則大家都會很辛苦。況且每個人都有不同的強項與能力,最緊要是互相尊重,和平共處。


    04th April 2009 - 03:38:34 PM    
796 : 花兒
原來星期日晚有穿prada的女魔頭播放,我都想見識10000分是怎樣,向人家學習增值自己。


    04th April 2009 - 12:57:05 PM    
795 : 小師妹
阿寶,
我認同你的做人處事態度,人總是跟比自己強的人學習,才會有進步和改善的地方;要不是浪費寶貴的青春,自我增值/檢討才是香港人的本色.阿寶你要珍重身體,緊張時可聽下柔和的音樂,可舒緩你的心情,期待你有更佳的劇本和向著美好前程走!


    04th April 2009 - 10:35:11 AM    
794 : 嗚嗚Fan
嗚嗚身體不舒服, 仍然肯做八和理事,唔話得!! Lisa 更加唔話得!!
I love U 2!!!


    04th April 2009 - 02:39:26 AM    
793 : 無畏
任何人對不同的人物都會有不同的評價 這點我絕對認同 但牽涉到如此個人敏感問題 我覺得有更佳 更適合的地方表達 輕則可去信八和會館 重則可Send E-mail去報館 仲有一於罷睇佢嘅演唱會 唔鬼去紅館 在另一位粵劇藝人(也是八和理事)的網站如此直接批評現任的八和主席 有否考慮她們日後開會時所做成的尷尬場面 我相信這不是嗚迷所應該或會去做的事 請恕我多口


    03rd April 2009 - 01:45:34 PM    
792 : 乙剧雄零
Lisa 唱粵曲?
我覺得佢很勇敢!!
她每次出場都有東西要学習...


    03rd April 2009 - 01:05:33 AM    
791 : 戲迷
有無看到:
http://hk.myblog.yahoo.com/jw!WLShGIOFER721IRFhCxLXK0vAw--/article?mid=125


    02nd April 2009 - 11:57:17 PM    
790 : 乜太
我想嗚姐的意思是每天都要從中學習到一些東西,不是多,網友'有感'要注意身體能力,'填滿' 就無精神去追嗚十幾日。


 

[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260] [261-280] [281-300] [301-320] [321-340] [341-360] [361-380] [381-400] [401-420] [421-440] [441-460] [461-480] [481-500] [501-520] [521-540] [541-560] [561-580] [581-600] [601-620] [621-640] [641-660] [661-680] [681-700] [701-720] [721-740] [741-760] [761-780] [781-800] [801-820] [821-840] [841-860] [861-880] [881-900] [901-920] [921-940] [941-960] [961-980] [981-1000] [1001-1020] [1021-1040] [1041-1060] [1061-1080] [1081-1100] [1101-1120] [1121-1140] [1141-1160] [1161-1180] [1181-1200] [1201-1220] [1221-1240] [1241-1260] [1261-1280] [1281-1300] [1301-1320] [1321-1340] [1341-1360] [1361-1380] [1381-1400] [1401-1420] [1421-1440] [1441-1460] [1461-1480] [1481-1500] [1501-1520] [1521-1540] [1541-1560] [1561-1580] [1581-1600] [1601-1620] [1621-1640] [1641-1660] [1661-1680] [1681-1700] [1701-1720] [1721-1740] [1741-1760] [1761-1780] [1781-1800] [1801-1820] [1821-1840] [1841-1860] [1861-1880] [1881-1900] [1901-1920] [1921-1940] [1941-1960] [1961-1980] [1981-2000] [2001-2020] [2021-2040] [2041-2060] [2061-2080] [2081-2100] [2101-2120] [2121-2140] [2141-2160] [2161-2180] [2181-2200] [2201-2220] [2221-2240] [2241-2260] [2261-2280] [2281-2300] [2301-2320] [2321-2340] [2341-2360] [2361-2380] [2381-2400] [2401-2420] [2421-2440] [2441-2460] [2461-2480] [2481-2500] [2501-2520] [2521-2540] [2541-2560] [2561-2580] [2581-2600] [2601-2620] [2621-2640] [2641-2660] [2661-2680] [2681-2700] [2701-2720] [2721-2740] [2741-2760] [2761-2780] [2781-2800] [2801-2820] [2821-2840] [2841-2860] [2861-2880] [2881-2900] [2901-2920] [2921-2940] [2941-2960] [2961-2980] [2981-3000] [3001-3020] [3021-3040] [3041-3060] [3061-3080] [3081-3100] [3101-3120] [3121-3140] [3141-3160] [3161-3180] [3181-3200] [3201-3220] [3221-3240] [3241-3260] [3261-3280] [3281-3300] [3301-3320] [3321-3340] [3341-3360] [3361-3380] [3381-3400] [3401-3420] [3421-3440] [3441-3460] [3461-3480] [3481-3500] [3501-3520] [3521-3540] [3541-3560] [3561-3580] [3581-3600] [3601-3620] [3621-3640] [3641-3660] [3661-3680] [3681-3700] [3701-3720] [3721-3740] [3741-3760] [3761-3780] [3781-3800] [3801-3820] [3821-3840] [3841-3860] [3861-3880] [3881-3900] [3901-3920] [3921-3940] [3941-3960] [3961-3980] [3981-4000] [4001-4020] [4021-4040] [4041-4060] [4061-4080] [4081-4100] [4101-4120] [4121-4140] [4141-4160] [4161-4180] [4181-4200] [4201-4220] [4221-4240] [4241-4260] [4261-4280] [4281-4300] [4301-4320] [4321-4340] [4341-4360] [4361-4380] [4381-4400] [4401-4420] [4421-4440] [4441-4460] [4461-4480] [4481-4500] [4501-4520] [4521-4540] [4541-4560] [4561-4580] [4581-4600] [4601-4620] [4621-4640] [4641-4660] [4661-4680] [4681-4700] [4701-4720] [4721-4740] [4741-4760] [4761-4780] [4781-4800] [4801-4820] [4821-4840] [4841-4860] [4861-4880] [4881-4900] [4901-4920] [4921-4940] [4941-4960] [4961-4980] [4981-5000] [5001-5020] [5021-5040] [5041-5060] [5061-5080] [5081-5100] [5101-5120] [5121-5140] [5141-5160] [5161-5180] [5181-5200] [5201-5220] [5221-5240] [5241-5260] [5261-5280] [5281-5300] [5301-5320] [5321-5340] [5341-5360] [5361-5380] [5381-5400] [5401-5420] [5421-5440] [5441-5460] [5461-5480] [5481-5500] [5501-5520] [5521-5540] [5541-5560] [5561-5580] [5581-5600] [5601-5620] [5621-5640] [5641-5660] [5661-5680] [5681-5700] [5701-5720] [5721-5740] [5741-5760] [5761-5780] [5781-5800] [5801-5820] [5821-5840] [5841-5860] [5861-5880] [5881-5900] [5901-5920] [5921-5940] [5941-5960] [5961-5980] [5981-6000] [6001-6020] [6021-6040] [6041-6060] [6061-6080] [6081-6100] [6101-6120] [6121-6140] [6141-6160] [6161-6180] [6181-6200] [6201-6220] [6221-6240] [6241-6260] [6261-6280] [6281-6300] [6301-6320] [6321-6340] [6341-6360] [6361-6380] [6381-6400] [6401-6420] [6421-6440] [6441-6460] [6461-6480] [6481-6500] [6501-6520] [6521-6540] [6541-6560] [6561-6580] [6581-6600] [6601-6620] [6621-6640] [6641-6660] [6661-6680] [6681-6700] [6701-6720] [6721-6740] [6741-6760] [6761-6780] [6781-6800] [6801-6820] [6821-6840] [6841-6860] [6861-6880] [6881-6900] [6901-6920] [6921-6940] [6941-6960] [6961-6980] [6981-7000] [7001-7020] [7021-7040] [7041-7060] [7061-7080] [7081-7100] [7101-7120] [7121-7140] [7141-7160] [7161-7180] [7181-7200] [7201-7220] [7221-7240] [7241-7260] [7261-7280] [7281-7300] [7301-7320] [7321-7340] [7341-7360] [7361-7380] [7381-7400] [7401-7420] [7421-7440] [7441-7460] [7461-7480] [7481-7500] [7501-7520] [7521-7540] [7541-7560] [7561-7580] [7581-7600] [7601-7620] [7621-7640] [7641-7660] [7661-7680] [7681-7700] [7701-7720]