Lau Wai Ming - 劉惠鳴個人網站
姓名 :   電郵地址 :
訊息 :

 

    09th April 2009 - 02:27:35 PM    
806 : ling
成報(2009-04-09)南紅欣賞劉惠鳴唱任腔

http://www.singpao.com/NewsArticle.aspx?NewsID=11376&Lang=tc


    09th April 2009 - 02:35:34 AM    
805 : Mandy
4月7日晚散場後,見到嗚姐像是很累,也聽見她表示不舒服。祝願她早日康復!身體健康!如果每一個願望都會實現多好,我的願望是:健康、快樂、幸福、財富和幸運圍繞著嗚姐;不開心、不愉快和病痛則要遠.....離她!


    08th April 2009 - 03:07:15 PM    
804 : AirMail
Please check your EMail! EMail!


    08th April 2009 - 12:37:50 AM    
803 : 無畏
長洲-----花田 雷鳴 九天 洛神 雙仙 紫釵


    07th April 2009 - 06:28:45 PM    
802 : Norman
Very good!! I can see her performance tonight.
Wish today's Ming better than yesterday's...
Forget about those 100 or 10000 (but I wish to be a billionaire!!Haha).


    06th April 2009 - 11:24:12 PM    
801 : yy
是否有人知道長洲的劇目表?


    06th April 2009 - 08:58:08 PM    
800 : 無畏
綠楊-----無情 獅吼 茶果嶺-----雷鳴 龍鳳 獅吼 紫釵 再世 帝女


    06th April 2009 - 02:10:32 PM    
799 : Michelle
慕您風流才華独佔文場/梨園!! Ah Woo, 還是覺得您最好…
真的是很棒! 帥極了!


    04th April 2009 - 11:55:14 PM    
798 : cm
有沒有綠楊/茶果嶺節目表 ?    04th April 2009 - 11:43:34 PM    
797 : 戲迷
鳴姐講得啱,每個人的定位(和標準)都不一樣,他的500分可能是你的不合格,明白這個道理,便不要對別人的要求超越了他的能力,否則大家都會很辛苦。況且每個人都有不同的強項與能力,最緊要是互相尊重,和平共處。


    04th April 2009 - 03:38:34 PM    
796 : 花兒
原來星期日晚有穿prada的女魔頭播放,我都想見識10000分是怎樣,向人家學習增值自己。


    04th April 2009 - 12:57:05 PM    
795 : 小師妹
阿寶,
我認同你的做人處事態度,人總是跟比自己強的人學習,才會有進步和改善的地方;要不是浪費寶貴的青春,自我增值/檢討才是香港人的本色.阿寶你要珍重身體,緊張時可聽下柔和的音樂,可舒緩你的心情,期待你有更佳的劇本和向著美好前程走!


    04th April 2009 - 10:35:11 AM    
794 : 嗚嗚Fan
嗚嗚身體不舒服, 仍然肯做八和理事,唔話得!! Lisa 更加唔話得!!
I love U 2!!!


    04th April 2009 - 02:39:26 AM    
793 : 無畏
任何人對不同的人物都會有不同的評價 這點我絕對認同 但牽涉到如此個人敏感問題 我覺得有更佳 更適合的地方表達 輕則可去信八和會館 重則可Send E-mail去報館 仲有一於罷睇佢嘅演唱會 唔鬼去紅館 在另一位粵劇藝人(也是八和理事)的網站如此直接批評現任的八和主席 有否考慮她們日後開會時所做成的尷尬場面 我相信這不是嗚迷所應該或會去做的事 請恕我多口


    03rd April 2009 - 01:45:34 PM    
792 : 乙剧雄零
Lisa 唱粵曲?
我覺得佢很勇敢!!
她每次出場都有東西要学習...


    03rd April 2009 - 01:05:33 AM    
791 : 戲迷
有無看到:
http://hk.myblog.yahoo.com/jw!WLShGIOFER721IRFhCxLXK0vAw--/article?mid=125


    02nd April 2009 - 11:57:17 PM    
790 : 乜太
我想嗚姐的意思是每天都要從中學習到一些東西,不是多,網友'有感'要注意身體能力,'填滿' 就無精神去追嗚十幾日。


    02nd April 2009 - 10:56:41 AM    
789 : 有感
我也不想白過每一天,我的日程天天都是填滿的,但奈何總達不到自己期待的收穫!不知是否自己的理想太高,但眼高手低;還是瓣數太多,不夠專注去做好一件事?


    02nd April 2009 - 12:40:50 AM    
788 : 無畏
為何嗚嗚在長洲演出的神功戲除了在這網站有報導外 找不到任何其他媒體的通告 真可惜 又奇怪


    01st April 2009 - 07:34:52 PM    
787 : Norman
In 2008, I saw from粵剧曲艺月刋(Nov or Dec Issue)周則鳴 listed Mak Ping Wing (牛榮) 用的行氣補肺藥方: 正花旗參五錢, 麥冬三錢, 正陳皮二錢, 甘草二錢, 南棗三粒, 龍眼肉十粒, 五碗煲至一碗, 每早飲, continue for一年. After that, Mak's voice became good and could sing much better... But one must consult a chinese medical/herbal doctor before adopting the above medicine.


 

[1-12] [13-32] [33-52] [53-72] [73-92] [93-112] [113-132] [133-152] [153-172] [173-192] [193-212] [213-232] [233-252] [253-272] [273-292] [293-312] [313-332] [333-352] [353-372] [373-392] [393-412] [413-432] [433-452] [453-472] [473-492] [493-512] [513-532] [533-552] [553-572] [573-592] [593-612] [613-632] [633-652] [653-672] [673-692] [693-712] [713-732] [733-752] [753-772] [773-792] [793-812] [813-832] [833-852] [853-872] [873-892] [893-912] [913-932] [933-952] [953-972] [973-992] [993-1012] [1013-1032] [1033-1052] [1053-1072] [1073-1092] [1093-1112] [1113-1132] [1133-1152] [1153-1172] [1173-1192] [1193-1212] [1213-1232] [1233-1252] [1253-1272] [1273-1292] [1293-1312] [1313-1332] [1333-1352] [1353-1372] [1373-1392] [1393-1412] [1413-1432] [1433-1452] [1453-1472] [1473-1492] [1493-1512] [1513-1532] [1533-1552] [1553-1572] [1573-1592] [1593-1612] [1613-1632] [1633-1652] [1653-1672] [1673-1692] [1693-1712] [1713-1732] [1733-1752] [1753-1772] [1773-1792] [1793-1812] [1813-1832] [1833-1852] [1853-1872] [1873-1892] [1893-1912] [1913-1932] [1933-1952] [1953-1972] [1973-1992] [1993-2012] [2013-2032] [2033-2052] [2053-2072] [2073-2092] [2093-2112] [2113-2132] [2133-2152] [2153-2172] [2173-2192] [2193-2212] [2213-2232] [2233-2252] [2253-2272] [2273-2292] [2293-2312] [2313-2332] [2333-2352] [2353-2372] [2373-2392] [2393-2412] [2413-2432] [2433-2452] [2453-2472] [2473-2492] [2493-2512] [2513-2532] [2533-2552] [2553-2572] [2573-2592] [2593-2612] [2613-2632] [2633-2652] [2653-2672] [2673-2692] [2693-2712] [2713-2732] [2733-2752] [2753-2772] [2773-2792] [2793-2812] [2813-2832] [2833-2852] [2853-2872] [2873-2892] [2893-2912] [2913-2932] [2933-2952] [2953-2972] [2973-2992] [2993-3012] [3013-3032] [3033-3052] [3053-3072] [3073-3092] [3093-3112] [3113-3132] [3133-3152] [3153-3172] [3173-3192] [3193-3212] [3213-3232] [3233-3252] [3253-3272] [3273-3292] [3293-3312] [3313-3332] [3333-3352] [3353-3372] [3373-3392] [3393-3412] [3413-3432] [3433-3452] [3453-3472] [3473-3492] [3493-3512] [3513-3532] [3533-3552] [3553-3572] [3573-3592] [3593-3612] [3613-3632] [3633-3652] [3653-3672] [3673-3692] [3693-3712] [3713-3732] [3733-3752] [3753-3772] [3773-3792] [3793-3812] [3813-3832] [3833-3852] [3853-3872] [3873-3892] [3893-3912] [3913-3932] [3933-3952] [3953-3972] [3973-3992] [3993-4012] [4013-4032] [4033-4052] [4053-4072] [4073-4092] [4093-4112] [4113-4132] [4133-4152] [4153-4172] [4173-4192] [4193-4212] [4213-4232] [4233-4252] [4253-4272] [4273-4292] [4293-4312] [4313-4332] [4333-4352] [4353-4372] [4373-4392] [4393-4412] [4413-4432] [4433-4452] [4453-4472] [4473-4492] [4493-4512] [4513-4532] [4533-4552] [4553-4572] [4573-4592] [4593-4612] [4613-4632] [4633-4652] [4653-4672] [4673-4692] [4693-4712] [4713-4732] [4733-4752] [4753-4772] [4773-4792] [4793-4812] [4813-4832] [4833-4852] [4853-4872] [4873-4892] [4893-4912] [4913-4932] [4933-4952] [4953-4972] [4973-4992] [4993-5012] [5013-5032] [5033-5052] [5053-5072] [5073-5092] [5093-5112] [5113-5132] [5133-5152] [5153-5172] [5173-5192] [5193-5212] [5213-5232] [5233-5252] [5253-5272] [5273-5292] [5293-5312] [5313-5332] [5333-5352] [5353-5372] [5373-5392] [5393-5412] [5413-5432] [5433-5452] [5453-5472] [5473-5492] [5493-5512] [5513-5532] [5533-5552] [5553-5572] [5573-5592] [5593-5612] [5613-5632] [5633-5652] [5653-5672] [5673-5692] [5693-5712] [5713-5732] [5733-5752] [5753-5772] [5773-5792] [5793-5812] [5813-5832] [5833-5852] [5853-5872] [5873-5892] [5893-5912] [5913-5932] [5933-5952] [5953-5972] [5973-5992] [5993-6012] [6013-6032] [6033-6052] [6053-6072] [6073-6092] [6093-6112] [6113-6132] [6133-6152] [6153-6172] [6173-6192] [6193-6212] [6213-6232] [6233-6252] [6253-6272] [6273-6292] [6293-6312] [6313-6332] [6333-6352] [6353-6372] [6373-6392] [6393-6412] [6413-6432] [6433-6452] [6453-6472] [6473-6492] [6493-6512] [6513-6532] [6533-6552] [6553-6572] [6573-6592] [6593-6612] [6613-6632] [6633-6652] [6653-6672] [6673-6692] [6693-6712] [6713-6732] [6733-6752] [6753-6772] [6773-6792] [6793-6812] [6813-6832] [6833-6852] [6853-6872] [6873-6892] [6893-6912] [6913-6932] [6933-6952] [6953-6972] [6973-6992] [6993-7012] [7013-7032] [7033-7052] [7053-7072] [7073-7092] [7093-7112] [7113-7132] [7133-7152] [7153-7172] [7173-7192] [7193-7212] [7213-7232] [7233-7252] [7253-7272] [7273-7292] [7293-7312] [7313-7332] [7333-7352] [7353-7372] [7373-7392] [7393-7412] [7413-7432] [7433-7452] [7453-7472] [7473-7492] [7493-7512] [7513-7532] [7533-7552] [7553-7572] [7573-7592] [7593-7612] [7613-7632] [7633-7652]