Lau Wai Ming - 劉惠鳴個人網站
姓名 :   電郵地址 :
訊息 :

 

    01st April 2009 - 03:42:57 PM    
786 : Your SoulMate
Life in abundance comes only through Great Love!!!

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX
OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX
OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

    31st March 2009 - 07:59:25 PM    
785 : Norman
狀況:苦
Dear Ming,
Don't worry!! Warren Buffet also drinks Coke everyday for years!! Now he is 79 years old, and he is still quite healthy (and very very wealthy too).


    30th March 2009 - 09:11:19 AM    
784 : So Good
Please note clips od woo's performance in singapore on Youtube


    29th March 2009 - 11:03:06 PM    
783 : 無畏
嗚嗚那天除了與南紅合唱 [十二欄杆十二釵]外 不知道還會唱甚麼曲目呢


    28th March 2009 - 09:37:55 AM    
782 : Mandy
3月28日成報梨園姿彩<粵曲小調星聲陣Encore演唱會>訪問,很多嗚姐的靚靚相,大家不要錯過,快去買來看。


    28th March 2009 - 05:20:47 AM    
781 : Kwan*s Mother
阿嗚同南紅姐在無線電視接受訪問:http//www.Mytv-TVB.com都市閒情
粵劇名伶響「任」曲2009-03-26中午播出.


    28th March 2009 - 01:43:29 AM    
780 : YY
無線訪問有無人知道何時播出?


    26th March 2009 - 03:55:53 PM    
779 : CHARLOTESUNG
今天中午看到阿嗚同南紅姐在無線電視接受訪問.阿嗚很漂亮!


    25th March 2009 - 06:23:17 PM    
778 : ling
(2009-03-30)香港電台第5台戲曲之夜
節 目 時 間 : 2235-0100
節 目 名 稱 : 粵 曲
播 放 曲 目 : 1. 「 九 天 玄 女 之 投 荔 、 火 殉 、 羽 化 登 仙 」 由 劉 惠 鳴 、 李 淑 勤 主 唱

http://www.rthk.org.hk/rthk/radio5/tconight/20090330.html


    23rd March 2009 - 01:32:01 AM    
777 : 無畏
剛剛看完嗚嗚在三山國王廟這幾天演出 感覺她最後一晚已經可以說差不多完全康復 不禁令我放下心頭大石


    23rd March 2009 - 01:03:36 AM    
776 : 詠春
看完嗚姐四天在三山國的演出相當精采,不過總覺嗚姐身體有點兒不舒服,希望明天開始好好休息,以最佳狀態來應付四月初到四月底演出。


    21st March 2009 - 10:47:34 AM    
775 : Ng
何必呢!實在不願意這裡變成吵鬧的平台!其他人會怎麼看?每個人都有言論自由,只要不是攻擊和諉謗,而且這裡也沒有quota!熱熱鬧鬧,開開心心,不是很好嗎?


    21st March 2009 - 12:57:19 AM    
774 : 不屑
算罷啦,大家無謂咁勞氣,我懷疑呢亭人患咗妄想症兼躁狂症,對於呢啲人我已經一早放棄架叻,因為你愈回應佢愈得戚!


    19th March 2009 - 01:52:28 PM    
773 : 给無畏
所谓言语犮自心声,你终于承认这里是你的私人网站了,無恥.


    19th March 2009 - 11:37:51 AM    
772 : 無畏
今天本人放假 及時看到第771段留言 送給部份嗚迷真心真意四句金句 就是[ 不愛留言愛罵人 撩是鬥非確身痕 如此粉絲世間罕 當中嗚迷最傳神] 對話能夠客氣一點 有誰會無緣無故直接反駁對方 我柤信雙方面都需要檢討一下 多謝[771]給多一次機會俾我 又再一次這裡成為我的私人網站 啊欠


    19th March 2009 - 09:51:36 AM    
771 : 给無畏
希望你留多些空间给其他人发表一下他们对woo woo 的关心国家大事,再说这里真的不是你亇人的网站,请求你不要再用厚颜无耻的权威性的字句去否决其他人的言论j收敛一下吧!希望你不要再做这里最令人討厌的woo fans,自我检讨一下啦!多谢合作.


    19th March 2009 - 01:58:34 AM    
770 : 無畏
補充一句 那些[寒涼的東西]不是看了醫書才知曉是寒涼 乃是人的普通常識


    19th March 2009 - 01:47:00 AM    
769 : 無畏
是寒底 就不會喉嚨痛 是寒底 就不會生痱滋(請觀看去年鯉魚門演出期間的[嗚週]) 甚麽叫做[隨口講不是真意] 難道要你這位恃老賣[老]戲迷說出聲 我才知道那些全是寒涼的東西 [老]戲迷寫的留言是真意 不是[教訓]人 哈哈 我現在才知道要鑽研醫書加埋問埋藥房 先至會知道花旗參 菊花 竹蔗的東西是寒涼的 [菊花]----多年生草本 功用---散風熱 平肝陽 明頭目 解瘡毒 入肺 肝二經 適用於----目赤腫痛 疔瘡腫毒 [花旗參]----入肺 胃二經 人參根部 功用---生津液 清胃火 補肺陰 適用於----虛火牙痛 口咽乾燥 唔好意思 我都係依書直說 失禮晒


    18th March 2009 - 09:57:59 PM    
768 : KT
很開心明晚一運四晚五場可以看到嗚姐在三山國王廟精彩的演出,可以看到她在台上威風凛凜,風度翩翩,多才多藝,靚靚仔仔,多多情情的演出.


    18th March 2009 - 08:55:45 PM    
767 : 老戲迷
有無搞錯,一係長編勞蘇教訓人,以為人唔識,一係亂指一通,花旗參竹蔗菊花全是寒涼,虛寒人千萬唔好試。隨口講不是真意,有心就要鑽研醫書問吓藥房,隨口講也不至太無譜嗎。


 

[1-11] [12-31] [32-51] [52-71] [72-91] [92-111] [112-131] [132-151] [152-171] [172-191] [192-211] [212-231] [232-251] [252-271] [272-291] [292-311] [312-331] [332-351] [352-371] [372-391] [392-411] [412-431] [432-451] [452-471] [472-491] [492-511] [512-531] [532-551] [552-571] [572-591] [592-611] [612-631] [632-651] [652-671] [672-691] [692-711] [712-731] [732-751] [752-771] [772-791] [792-811] [812-831] [832-851] [852-871] [872-891] [892-911] [912-931] [932-951] [952-971] [972-991] [992-1011] [1012-1031] [1032-1051] [1052-1071] [1072-1091] [1092-1111] [1112-1131] [1132-1151] [1152-1171] [1172-1191] [1192-1211] [1212-1231] [1232-1251] [1252-1271] [1272-1291] [1292-1311] [1312-1331] [1332-1351] [1352-1371] [1372-1391] [1392-1411] [1412-1431] [1432-1451] [1452-1471] [1472-1491] [1492-1511] [1512-1531] [1532-1551] [1552-1571] [1572-1591] [1592-1611] [1612-1631] [1632-1651] [1652-1671] [1672-1691] [1692-1711] [1712-1731] [1732-1751] [1752-1771] [1772-1791] [1792-1811] [1812-1831] [1832-1851] [1852-1871] [1872-1891] [1892-1911] [1912-1931] [1932-1951] [1952-1971] [1972-1991] [1992-2011] [2012-2031] [2032-2051] [2052-2071] [2072-2091] [2092-2111] [2112-2131] [2132-2151] [2152-2171] [2172-2191] [2192-2211] [2212-2231] [2232-2251] [2252-2271] [2272-2291] [2292-2311] [2312-2331] [2332-2351] [2352-2371] [2372-2391] [2392-2411] [2412-2431] [2432-2451] [2452-2471] [2472-2491] [2492-2511] [2512-2531] [2532-2551] [2552-2571] [2572-2591] [2592-2611] [2612-2631] [2632-2651] [2652-2671] [2672-2691] [2692-2711] [2712-2731] [2732-2751] [2752-2771] [2772-2791] [2792-2811] [2812-2831] [2832-2851] [2852-2871] [2872-2891] [2892-2911] [2912-2931] [2932-2951] [2952-2971] [2972-2991] [2992-3011] [3012-3031] [3032-3051] [3052-3071] [3072-3091] [3092-3111] [3112-3131] [3132-3151] [3152-3171] [3172-3191] [3192-3211] [3212-3231] [3232-3251] [3252-3271] [3272-3291] [3292-3311] [3312-3331] [3332-3351] [3352-3371] [3372-3391] [3392-3411] [3412-3431] [3432-3451] [3452-3471] [3472-3491] [3492-3511] [3512-3531] [3532-3551] [3552-3571] [3572-3591] [3592-3611] [3612-3631] [3632-3651] [3652-3671] [3672-3691] [3692-3711] [3712-3731] [3732-3751] [3752-3771] [3772-3791] [3792-3811] [3812-3831] [3832-3851] [3852-3871] [3872-3891] [3892-3911] [3912-3931] [3932-3951] [3952-3971] [3972-3991] [3992-4011] [4012-4031] [4032-4051] [4052-4071] [4072-4091] [4092-4111] [4112-4131] [4132-4151] [4152-4171] [4172-4191] [4192-4211] [4212-4231] [4232-4251] [4252-4271] [4272-4291] [4292-4311] [4312-4331] [4332-4351] [4352-4371] [4372-4391] [4392-4411] [4412-4431] [4432-4451] [4452-4471] [4472-4491] [4492-4511] [4512-4531] [4532-4551] [4552-4571] [4572-4591] [4592-4611] [4612-4631] [4632-4651] [4652-4671] [4672-4691] [4692-4711] [4712-4731] [4732-4751] [4752-4771] [4772-4791] [4792-4811] [4812-4831] [4832-4851] [4852-4871] [4872-4891] [4892-4911] [4912-4931] [4932-4951] [4952-4971] [4972-4991] [4992-5011] [5012-5031] [5032-5051] [5052-5071] [5072-5091] [5092-5111] [5112-5131] [5132-5151] [5152-5171] [5172-5191] [5192-5211] [5212-5231] [5232-5251] [5252-5271] [5272-5291] [5292-5311] [5312-5331] [5332-5351] [5352-5371] [5372-5391] [5392-5411] [5412-5431] [5432-5451] [5452-5471] [5472-5491] [5492-5511] [5512-5531] [5532-5551] [5552-5571] [5572-5591] [5592-5611] [5612-5631] [5632-5651] [5652-5671] [5672-5691] [5692-5711] [5712-5731] [5732-5751] [5752-5771] [5772-5791] [5792-5811] [5812-5831] [5832-5851] [5852-5871] [5872-5891] [5892-5911] [5912-5931] [5932-5951] [5952-5971] [5972-5991] [5992-6011] [6012-6031] [6032-6051] [6052-6071] [6072-6091] [6092-6111] [6112-6131] [6132-6151] [6152-6171] [6172-6191] [6192-6211] [6212-6231] [6232-6251] [6252-6271] [6272-6291] [6292-6311] [6312-6331] [6332-6351] [6352-6371] [6372-6391] [6392-6411] [6412-6431] [6432-6451] [6452-6471] [6472-6491] [6492-6511] [6512-6531] [6532-6551] [6552-6571] [6572-6591] [6592-6611] [6612-6631] [6632-6651] [6652-6671] [6672-6691] [6692-6711] [6712-6731] [6732-6751] [6752-6771] [6772-6791] [6792-6811] [6812-6831] [6832-6851] [6852-6871] [6872-6891] [6892-6911] [6912-6931] [6932-6951] [6952-6971] [6972-6991] [6992-7011] [7012-7031] [7032-7051] [7052-7071] [7072-7091] [7092-7111] [7112-7131] [7132-7151] [7152-7171] [7172-7191] [7192-7211] [7212-7231] [7232-7251] [7252-7271] [7272-7291] [7292-7311] [7312-7331] [7332-7351] [7352-7371] [7372-7391] [7392-7411] [7412-7431] [7432-7451] [7452-7471] [7472-7491] [7492-7511] [7512-7531] [7532-7551] [7552-7571] [7572-7591] [7592-7611] [7612-7631] [7632-7651]